# مسجد

فراخوان مقاله بیست و سومین اجلاس سراسری نماز با عنوان « نماز و تعالی فرهنگی

  محورها و موضوعات فراخوان: الف) مفهوم شناسی تعالی فرهنگی در پرتو نماز-مفهوم شناسی نماز، تعالی، فرهنگ و تعالی فرهنگی -تعالی فرهنگی در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید