# حریم

کارگاه روش تحقیق استاد زینتی در قم با حضور معاونین پژوهش حوزه برگزار شد.

ارزش مسئله یابی قال علی علیه السلام:  حسن السوال نصف العلم روش  تحقیق هدف کلی از برگزاری کارگاه روش  تحقیق  هدف  دوره آشنایی با :  آشنایی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 43 بازدید

لیست موضوعات حقوقی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی حوزه

رج عنوان کار تحقیقی دانش پژوه 1 اثرات غیبت غایب مفقودالاثر در اموال و حقوق خانوادگی علی قراخانی 2 اجاره رحم  هادی کاکایی 3 اجازه و احکام آن در بیع ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 181 بازدید