# افعال_و_کارها

فراخوان مقاله تحقیقی صفات و مقام افعال و کارهای حضرت امام علی (ع)امیر المومنین

۱-ﺁﻧﮑﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪﺵ ﻭﻟﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻋﻈﻢ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﺎﻣﺶ ﻋﻠﯿﺴﺖ (ﻉ) 2-ﺁﻧﮑﻪ ﺣﻖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺍﻭﺳﺖ ﻋﻠﯿﺴﺖ (ﻉ) 3-ﺁﻧﮑﻪ ﻓﺨﺮ ﺍﯾﺰﺩ ﻭ ﺧﻠﻘﺶ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 51 بازدید