ساعت کار ادارات و مدارس علمیه استان مرکزی

ساعت کار ادارات و مدارس علمیه استان مرکزی

طبق اعلام  رسمی استاندار در دی ماه 91 و پیشنهادات و ادله حاج آقای مرادی در خصوص تعطیلی روز های پنجشنبه و یک ساعت به ساعت کاری  اضافه شود

 

/ 0 نظر / 48 بازدید