فراخوان مقاله سبک زندگی اسلامی + همایش و اعطای جوائز

نوع همایش:  همایش ملی
برگزار کننده:
 معاونت پژوهش مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
مراکز همکار:
 مرکز رشد واحدهای فن‌آور علوم انسانی ، پارک علم و فناوری استان قم
مقدمه:

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) همایش ملی «سبک‌ زندگی اسلامی»  را ویژه دانشجویان و طلاب سراسر کشور برگزار می‌نماید. دانشجویان و طلاب محترم می‌توانند با توجه به شرایط مقاله که در زیر آمده است، مقالات خود را حول محورهای همایش تدوین و به اداره همایش‌ها ارسال نمایند

نحوه تنظیم مقالات
الف) شرایط عمومی
مقالات تناسب کامل با محورهای همایش یا موضوع آن داشته باشد.
مقالات از صبغة تحقیقی ـ تحلیلی، ساختار منطقی، انسجام محتوایی برخوردار باشد.
آرا و دیدگاه‌های مطرح‌شده در مقالات مستند و مستدل باشد و مقاله با قلمی روان و ساده نگارش یافته باشد.
مقالات ارسالی قبلاً در نشریات داخلی یا به عنوان بخشی از یک کتاب چاپ نشده باشد و نیز هم‌زمان برای سایر همایش‌ها و یا مجلات ارسال نشده باشد.
مقاله حداکثر در 30 صفحه (صفحة 300 کلمه‌ای) تنظیم شود.
مشخصات کامل نویسنده، نشانی پستی، نشانی صندوق الکترونیکی (Email)، شماره تلفن تماس، شماره دورنگار و مؤسسه علمی وابسته، همراه مقاله ارسال شود.

ب) نحوة تنظیم مقالات
 مقالات ارسالی باید از ساختار علمی برخوردار باشد، یعنی دارای عنوان، مشخصات نویسنده، چکیده، کلیدواژه‌ها، مقدمه، بدنة اصلی، نتیجه‌گیری و فهرست منابع (در انتهای مقاله) باشد. در تنظیم هر یک از مؤلفه‌های ساختاری یادشده، لازم است ویژگی‌های ذیل رعایت شود:
عنوان: عنوان مقاله گویا، رسا و ناظر به محتوای مقاله باشد.
چکیده: چکیده فارسی در 150 کلمه تنظیم شود.
چکیده باید شامل: بیان مسأله، هدف پژوهش و اشاره به چگونگی روش پژوهش و یافته‌های مهم پژوهش در حد اختصار باشد. در چکیده از طرح فهرست مباحث یا مرور بر آنها، ذکر ادله، ارجاع به مآخذ خودداری شود.
کلیدواژه‌ها: شامل حداکثر هفت واژة کلیدی مرتبط با محتوا که ایفاکنندة نقش نمایة موضوعی مقاله باشد.
مقدمه: در مقدمة مقاله، مسئله بیان شود؛ به پیشینة پژوهش در مسئله اشاره شود؛ ضرورت پژوهش در مسئله بیان گردد؛ به هدف و نیز روش تحقیق اشاره شود و مفاهیم و اصطلاحات اساسی مقاله تعریف گردد.
بدنة اصلی: در بدنه اصلی مقاله لازم است، نکات ذیل رعایت شود:
الف. پیکرة مطالب در قالب محورهای مشخص تقسیم‌بندی و سامان داده شود.
ب. نکات مقدماتی، مبانی و پیش‌فرض‌های مسئله، درحد ضرورت بیان گردد.
ج. امانتداری در نقل قول‌ها کاملاً رعایت شود.
د. نقل قول‌های مستقیم داخل گیومه گذاشته شود و در پاورقی به مآخذ مربوط مستقیماً (بدون ر.ک:) ارجاع داده شود.
ﻫ. نقل‌های مضمونی و محتوایی در گیومه نیاید، اما هنگام ارجاع به منبع مربوط، حتما از علامت «ر.ک:» استفاده شود.
پاورقی: کلیة ارجاعات در پاورقی ذکر شود و نحوة ارجاع به صورت زیر باشد:
کتاب: نام و نام‌خانوادگی نویسنده، نام کتاب، (نام مترجم)، شمارة جلد، شمارة صفحه یا صفحات.
مقاله: نام و نام‌خانوادگی نویسنده، عنوان مقاله، (نام مترجم)، عنوان مجله، سال و شماره، شمارة پیاپی، شمارة صفحه یا صفحات.
نشانی آیات: نشانی آیات قرآن پس از ذکر آیه در داخل متن، به صورت «(نام سوره: شماره آیه)» ذکر شود.
نتیجه‌گیری: نتیجه بیانگر یافته‌های تحقیق است که به صورت گزاره‌های خبری مختصر بیان می‌گردد، و از ذکر بیان مسئله، مباحث مقدماتی، بیان ساختار مباحث، ادله، مستندات، ذکر مثال یا مطالب استطرادی، در این قسمت خودداری شود.
فهرست منابع: اطلاعات کتاب‌شناختی کامل منابع و مآخذ تحقیق (اعم از فارسی، عربی و لاتین) در انتهای مقاله بر حسب نوع منبع به صورت زیر تنظیم گردد.
کتاب: نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، عنوان کتاب، نام مترجم، مصحح یا محقق، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر، تاریخ انتشار.
مجله: نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، عنوان مقاله، نام مترجم، نام مجله، سال و شماره، شماره پیاپی،

د) یادآوری
حق رد یا قبول و نیز ویرایش مقالات برای دبیرخانة همایش محفوظ است.
مقالات پذیرفته‌شده، در کتاب مجموعه مقالات همایش و مقالات پژوهشی برتر در مجلات علمی ـ پژوهشی و علمی ـ ترویجی مؤسسه امام خمینی «ره» با اولویت مطرح و در صورت تأیید چاپ خواهد شد.
مطالب مقالات مبیّن آرای نویسندگان آنهاست و مسئولیت آن نیز بر عهده آنهاست.
مقالات دریافتی و فایل‌های نرم‌افزاری در صورت تأیید یا عدم تأیید بازگردانده نمی‌شود.
محورهای همایش:

1. سبک زندگی در مقیاس فردی:
فرد و عبادت؛
فرد وقرآن؛
فرد و مسجد؛
فرد و روابط‌خانوادگی و اجتماعی؛
فرد و ویژ‌گی‌های شخصیتی – اخلاقی؛
فرد و تحصیلات؛
فرد و اشتغال؛
فرد و ساعت فراغت؛
فرد و رسانه؛
فرد و هنر؛
و... .

2. سبک زندگی در مقیاس خانواده:
خانواده و تعامل زوجین؛
خانواده و تعامل والدین و فرزندان؛
خانواده و تعامل فرزندان با فرزندان؛
خانواده و نقش جنسیت در آن؛
خانواده و اوقات فراغت(ورزش، تفریح،...)؛
خانواده و معیشت(درآمد، هزینه، پس‌انداز، ...)؛
خانواده و روابط همسایگی؛
خانواده و روابط خویشاوندی؛
و... .

3. سبک زندگی در مقیاس اجتماعی:
جامعه و آداب‌ورسوم اجتماعی؛
جامعه، سنت ‌و‌ تجدد؛
جامعه و ورزش؛
جامعه، مراسم دینی و هیئات مذهبی؛
جامعه و فرهنگ دینی؛
جامعه و ارزشهای اخلاقی؛
جامعه و رسانه‌های جمعی؛
جامعه و تهاجم فرهنگی؛
جامعه و تجمل‌گرایی و رفاه‌خواهی؛
جامعه و فردگرایی؛
جامعه و گروه‌های ضدفرهنگی؛
جامعه و ضرورت مهندسی فرهنگی؛
جامعه و آداب ازدواج و طلاق؛
جامعه و تحزّب؛
جامعه، مسجد و سایراماکن مذهبی؛
و... .

4. سبک زندگی در مقیاس حکومت اسلامی:
حکومت و حقوق شهروندی؛
حکومت و مردم(حقوق متقابل، پذیرش، تبعیت، نقد)؛
حکومت و نخبگان.؛
حکومت و ولایت فقیه؛
حکومت و احزاب،گروه‌های سیاسی،اقلیت‌های مذهبی؛
حکومت و سازمان‌های غیردولتی؛
حکومت و نهادهای حکومتی(فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی،هنری، ...)؛
حکومت و آزادی‌بیان و عقیده؛
و... .

5. سبک زندگی در مقیاس بین‌المللی:
امت اسلامی و روابط بین‌المللی؛
امت اسلامی و مشکلات بین‌المللی؛
امت اسلامی و ملل و ادیان دیگر؛
امت اسلامی و عزّت بین‌المللی؛
امت اسلامی و تنوع فرهنگی(تهاجم فرهنگی، تقابل فرهنگی، مهاجرت، ...)؛
امت اسلامی و مرزهای جغرافیایی؛
امت اسلامی و الگوها؛
و... .

به برکت سخنان گهربار، حکیمانه و ارزشمند مقام معظم رهبری در جمع جوانان خراسان شمالی در مورد سبک زندگی, مهلت ارسال مقالات به این همایش تا اول آذر 1391 تمدید شد. همچنین محورهای ویژه ذیل، برگرفته از سخنان معظم له به موضوعات همایش افزوده شد. از علاقه‌مندان دعوت می‌شود با ارسال مقالات علمی خود، ما را در برگزاری هرچه باشکوه‌تر شدن این همایش یاری رسانند.

محورهای پیشنهادی مقام معظم رهبری امام خامنه‌ایمدظله‌العالی:
بن‌مایه‌های فرهنگ اسلامی جامعه
نقش نخبگان در تبیین سبک زندگی اسلامی
آسیب‌شناسی سبک زندگی فعلی
وظیفه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان در سبک زندگی
خطرهای تقلید در سبک زندگی
ارزش‌ها در جامعه اسلامی
علم در جامعه اسلامی
اختراع در جامعه اسلامی
صنعت، سیاست و اقتصاد در جامعه اسلامی
تبلیغ و تبلیغات در جامعه اسلامی
ثروت و قدرت در جامعه اسلامی
کارجمعی و فرهنگ آن در جامعه اسلامی
وحدت و اتحاد در جامعه اسلامی
تفریح در جامعه اسلامی
صداقت در جامعه اسلامی
تولید و مصرف در جامعه اسلامی
عزت و کرامت در جامعه اسلامی
رفاه, تجمل، رفاه زدگی و تجمل گرایی در جامعه اسلامی
جوان در جامعه اسلامی
جوان در حکومت اسلامی
امید ونشاط در جامعه اسلامی
گوش کردن در جامعه اسلامی
عقل و اندیشه در جامعه اسلامی
وظیفه و مسئولیت در جامعه اسلامی
پیشرفت، تمدن و تمدن‌سازی و سبک زندگی
شهید در جامعه اسلامی
همت و تلاش در جامعه اسلامی
هدف در جامعه اسلامی
رستگاری در جامعه اسلامی
امنیت روانی و اخلاقی در جامعه اسلامی
 زمان ارسال اصل مقاله:  تمدید تا پایان آبان 1391
 زمان برگزاری همایش:  پنجشنبه 26 / 11 / 1391 ساعت 8 صبح تا 12
نشانی دبیرخانه همایش:
قم، بلوار امین بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
اداره همایش‌ها و نشست‌های علمی؛ تلفن: 2909099 ـ 0251
نمابر: 2936052ـ 0251
کد پستی: 85555 ـ 371666
صندوق پستی 4333 ـ 37165
hamayesh.iki.ac.ir
Email: hamayesh@iki.ac.ir
 مکان:  قم ، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، تالار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

/ 0 نظر / 84 بازدید