آیین نامه نشست های علمی طلاب

اساسنامه  نمونه انجمن های علمی

مقدمه:

هر انجمن به تناسب حوزه فعالیت خود مقدمه¬ای را در راستای توجیه اهداف و ضرورت تأسیس انجمن، در این قسمت ذکر خواهد کرد.

فصل اول: کلیات

ماده 1) به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای ‏فعالیت‏های علمی در زمینه .......................................... انجمن .......................................... که از این پس در این اساسنامه  «انجمن» نامیده می‏شود، تشکیل می‏گردد.

ماده 2) انجمن، مؤسسه‏ای غیر انتفاعی و حوزوی است که با کسب مجوز از شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی و تحت نظارت آن شورا به صورت نامحدود در زمینه .................................................. فعالیت می‏کند و از تاریخ ثبت، دارای شخصیت حقوقی مستقل و بدون وابستگی به سازمان‏ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی است و تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و پاسخ‏گوی عملکرد خود می‏باشد.

ماده 3) انجمن، یک تشکل غیر سیاسی است و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه¬ها و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده 4) اظهار نظر رسمی به نام انجمن به ترتیبی خواهد بود که در آیین‏نامه مصوب هیأت مدیره انجمن مشخص خواهد شد.

ماده 5) تخلف اعضا از دو ماده فوق به تشخیص هیأت مدیره یا مجمع عمومی موجب تعلیق عضویت، اخراج و یا پیگرد قانونی خواهد بود.

ماده 6) انجمن دارای مهر و نشان مخصوص خواهد بود و هیأت مدیره در حفظ و حراست از آن‏ها مسؤولیت قانونی دارد.

ماده 7) مرکز انجمن در شهر ......................... به نشانی ................................................................................................................ می‏باشد. ایجاد شعبه در شهرهای دیگر با موافقت مجمع عمومی و تأیید شورای اعطای مجوزها بلامانع است.

ماده 8) در صورت تغییر نشانی انجمن، مراتب به اطلاع دبیرخانه شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی و اعضای انجمن رسانده شود.

فصل دوم: اهداف و وظایف

ماده 9) اهداف انجمن به شرح ذیل می‏باشد:

1. کمک به تعمیق و توسعه مباحث تخصصی....

2. تقویت و گسترش نظریه‌پردازی، پرسش¬گری، آزاداندیشی، نقد و مناظره مبتنی بر آموزه‌های اسلامی.

3. ایجاد کانون علمی در رشته‌های مختلف و گرایش‌های علمی مربوط.

4. توانمندسازی و دانش‌افزایی پژوهشگران و حمایت از شأن و منزلت علمی و معنوی اعضا.

5. بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های تخصصی موجود.

6. تقویت ارتباط میان عالمان برجسته و فضلای حوزه.

7. صیانت از سنت حوزوی در عرصه....

8. شناسایی استعدادها و ذخایر حوزه.

ماده 10) انجمن به منظور دستیابی به اهداف مذکور وظایف زیر را بر عهده دارد:

1. ارایه برنامه‌های راهبردی.

2. نیازسنجی پژوهشی در زمینه....

3. تشکیل نشست¬ها و همایش¬های علمی، ملی و بین¬المللی.

4. دانش¬افزایی اعضای انجمن از طریق برگزاری کارگاه¬ها و کلاس¬های آموزشی.

5. تشویق پژوهشگران و تجلیل از استادان ممتاز.

6. انتشار کتب و نشریات علمی.

7. همکاری با انجمن¬ها و مراکز علمی در داخل و خارج از کشور.

8. همکاری با نهادهای اجرایی حوزوی و غیر حوزوی در راستای اهداف و وظایف انجمن.

11. زمینه¬سازی برای هماهنگی و همکاری مراکز علمی با یک‌دیگر.

12. زمینه¬سازی برای ایجاد شعبه و رشته تخصصی در شهرستان¬ها.

13. همکاری با حوزه¬های علمیه.

فصل سوم: شرایط و انواع عضویت

ماده 11) شرایط عمومی اعضای انجمن به شرح زیر است:

1. اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و التزام به قانون اساسی آن.

2. پذیرش اساسنامه انجمن.

3. نداشتن سابقه محکومیت کیفری.

4. عدم سابقه عضویت در گروه‌های غیرقانونی و محارب با نظام.

ماده 12) انجمن دارای سه نوع عضویت پیوسته، وابسته و افتخاری می‏باشد.

ماده 13) اعضای پیوسته انجمن عبارتند از کسانی که دارای مدرک سطح سه حوزوی و یا کارشناسی ارشد می‏باشند.

تبصره 1: افراد مذکور باید دارای گرایشی تخصصی همخوان با زمینه فعالیت انجمن باشند. در غیر این‏صورت دارای یک تألیف و یا سه مقاله علمی (پژوهشی، ترویجی) در زمینه مذکور باشند.

تبصره 2:  اعضای پیوسته انجمن، باید حوزوی باشند.

ماده 14) اعضای وابسته عبارتند از کسانی که دارای مدرک سطح دو حوزوی یا کارشناسی دارای گرایش تخصصی همخوان با زمینه فعالیت انجمن باشند.

تبصره 1:‌ از مجموع اعضای حوزوی انجمن   باید دارای مدرک سطح 4 حوزه یا در حد سطح 4 باشند.

تبصره 2: اعضای غیر حوزوی انجمن باید دارای مدرک دکتری باشند.

ماده 15) انجمن می‏تواند شخصیت‏های ایرانی و خارجی را که مقام علمی آنان در زمینه .............................................. حائز اهمیت است، به عضویت افتخاری انجمن درآورد.

فصل چهارم: وظایف و امتیازات اعضا

ماده 16) هر یک از اعضا، سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‏گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضویت، هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‏کند.

تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده 17) کلیه اعضا موظف به رعایت آیین‏نامه‏های داخلی انجمن و سایر مصوبات انجمن می‏باشند.

ماده 18) هر یک از اعضا در انجام طرح‏های علمی و استفاده از سایر امکانات و مزایای انجمن نسبت به دیگران حق تقدم دارد.

ماده 19) تنها اعضای پیوسته از حق رأی در مجمع عمومی، عضویت در کمیته‏های تخصصی و انتخاب شدن در هر یک از ارکان انجمن برخوردارند.

ماده 20) عضویت اعضای انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می‏یابد:

1. استعفای کتبی مورد پذیرش هیأت مدیره.

2. فوت.

3. از دست دادن یکی از شرایط لازم برای عضویت یا عدم ایفای وظایف به تشخیص هیأت مدیره.

فصل پنجم: ارکان انجمن

ماده 21) انجمن دارای چهار رکن به ترتیب زیر می‏باشد:

الف) هیأت مؤسس          ب) مجمع عمومی          ج) هیأت مدیره          د) بازرسان

الف) هیأت مؤسس

ماده 22) هیأت مؤسس عبارتند از جمعی از پژوهشگران حوزوی (حداقل 7 نفر و حداکثر 15 نفر) دارای مدرک سطح 4 یا در حد آن در زمینه .............................. که با کسب مجوز از شورای‏ اعطای مجوزها و امتیازهای علمی اقدام به تشکیل انجمن کرده‏اند.

ماده 23) وظایف هیأت مؤسس

1. جذب اعضای پیوسته و تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی.

2. برگزاری انتخابات در اولین جلسه مجمع عمومی جهت انتخاب هیأت مدیره.

3. هیأت مؤسس می‏تواند از تاریخ تصویب تا 6 ماه عهده‏دار وظایف هیأت مدیره باشد.

ب) مجمع عمومی

ماده 24) مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته انجمن به صورت عادی یا فوق‏العاده تشکیل می‏شود.

تبصره: اعضای وابسته و افتخاری در صورت حضور در جلسات مجمع عمومی فاقد حق رأی می‏باشند.

ماده 25) مجمع عمومی عادی سالی یک بار تشکیل می‏شود. برای رسمیت جلسه حضور اکثریت مطلق (نصف به علاوه یک) اعضای پیوسته و برای تصویب هر موضوعی، رأی موافق اکثریت مطلق حاضران ضرورت دارد.

تبصره 1: تصمیم‏گیری درباره انحلال انجمن، توقف موقت فعالیت انجمن و پیشنهاد تغییر اساسنامه با کسب رأی موافق اکثریت مطلق کل اعضاء ممکن می‏باشد.

تبصره 2: انحلال، توقف موقت فعالیت انجمن و پیشنهاد تغییر اساسنامه، به شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی ارسال می‌گردد و در صورت تأیید آن شورا قابل اجرا می‌باشد.

ماده 26) در صورتی که در دعوت نخست، مجمع عمومی عادی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز و با حضور حداقل   اعضای پیوسته رسمیت خواهد یافت و اتخاذ تصمیمات منوط به موافقت   کل اعضا می‌باشد.

تبصره: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی باید به صورت کتبی یا از طریق روزنامه‏های کثیرالانتشار صورت گیرد و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

ماده 27) مجمع عمومی فوق العاده با دعوت هیأت مدیره و یا تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته انجمن تشکیل می‏شود.

تبصره 1: یک سوم اعضای پیوسته می‏توانند مستقیماً اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق‏العاده نمایند مشروط بر این که هیأت مدیره در مدت یک ماه به تقاضای ایشان پاسخ مثبت نداده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت، به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره تصریح نمایند.

تبصره 2: در صورت تحقق تبصره فوق دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکرشده است.

ماده 28) جلسات مجمع عمومی توسط هیأت رئیسه‏ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‏شوند.

1. اعضای هیأت رئیسه با رأی اکثریت نسبی اعضای حاضر در مجمع انتخاب خواهند شد.

2. اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیأت مدیره و بازرسان نامزدکرده‏اند.

ماده 29) وظایف مجمع عمومی

1. تصویب اساسنامه و تغییر آن به استثنای مواد 1،2،3 و 9.

2. تعیین و تصویب خط مشی کلی انجمن در چارچوب سیاست‌های کلان انجمن‌های علمی حوزه.

3. انتخاب اعضای هیأت مدیره.

4. انتخاب بازرسان.

5. عزل و قبول استعفای اعضای هیأت مدیره.

6. پیشنهاد انحلال یا توقف موقت فعالیت انجمن به شورای اعطای مجوّزها و امتیازهای علمی.

7. استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان و تصمیم‏گیری در مورد پیشنهادهای آنها.

8. تعیین میزان حق عضویت سالانه.

9. تصویب ترازنامه و بودجه سالانه انجمن.

ج) هیأت مدیره انجمن

ماده 30) هیأت مدیره انجمن مجموعه‏ای از نمایندگان منتخب مجمع عمومی است که بر اساس سیاست‏های کلان انجمن، به برنامه‏ریزی و هدایت فعالیت‏های آن می‏پردازد. این مجموعه عبارت است از 7 نفر که به مدت 2 سال با رأی مخفی مجمع عمومی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‏شوند که حداقل 5 نفر از ایشان باید از دانش‏آموختگان حوزه باشند.

1. جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل 5 نفر رسمیت می‏یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای موافق حاضران، معتبر است.

2. کلیه مصوبات هیأت مدیره پس از امضای اعضا در دفتر صورت‌جلسات هیأت مدیره ثبت و نگهداری می‏شود.

3. شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات آن هیأت ضروری است و غیبت هر یک از اعضا (بیش از سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب) بدون عذر موجه به تشخیص هیأت ‏مدیره، در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

4. هیأت مدیره 2 نفر عضو علی البدل دارد و در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای آن هیأت، عضو علی البدل برای مدت باقی‏مانده دوره عضویت، به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

5. هیأت مدیره موظف است ظرف حداقل 3 ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوان مجمع عمومی اقدام نموده و مراتب را به دبیرخانه انجمن‏های علمی حوزه ارسال نمایند.

تبصره 1: در هر دوره هیأت مدیره باید حداقل یک عضو جدید داشته باشد.

تبصره 2: هیأت مدیره حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک‏ وظایف خود اقدام می‏نماید.

ماده 31) وظایف و اختیارات هیأت مدیره

1. تصویب و پی‏گیری برنامه‏های بلندمدت و کوتاه مدت در جهت اهداف انجمن.

2. تشکیل جلسات هیأت‏مدیره به منظور برنامه¬ریزی و پی‏گیری اهداف.

3. تصویب برگزاری همایش‏های علمی داخلی در چارچوب ضوابط مربوط.

4. تشکیل نشست‏های مجمع عمومی.

5. پذیرش عضویت و تعلیق آن.

6. انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی.

7. اتخاذ تصمیم در مورد همکاری و عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی.

8. ارایه گزارش فعالیت سالانه انجمن و هیأت‏مدیره به مجمع عمومی.

9. تصویب آیین نامه داخلی و شرح وظایف کمیته‏ها.

10. تأمین منابع مالی و جلب هدایا و کمک¬های مالی.

11. بررسی و تصویب ترازنامه و صورت حساب درآمدها و هزینه‏های سال مالی گذشته و بودجه سال آینده انجمن جهت ارایه به مجمع عمومی.

12. پاسخ‏گویی به مجمع عمومی در چارچوب اختیارات مجمع.

13. تشکیل کمیته‏های انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت‏های آن‏ها، تغییر و یا ایجاد کمیته‏های جدید.

14. نصب و عزل مسؤولین کمیته‏ها و رئیس آنها.

15. اعطای بورس‏های تحقیقاتی و آموزشی.

16. رسیدگی به تخلفات گزارش شده از سوی بازرسان.

ماده 32) رئیس

رئیس هیأت مدیره انجمن از میان اعضای حوزوی آن هیأت برای یک دوره 2 ساله توسط هیأت مدیره انتخاب می‏شود که نماینده قانونی انجمن می‏باشد و انتخاب مجدد وی بلامانع است. هیأت مدیره نیز می‌تواند در صورت نیاز، جانشینی برای رئیس انجمن انتخاب نماید.

ماده 33) وظایف رئیس

1. برنامه‏ریزی و مدیریت انجمن در چارچوب شرح وظایف.

2. ایجاد هماهنگی بین اعضا و کمیته‏ها و هدایت آنان برای رسیدن به اهداف انجمن.

3. اداره داخلی جلسات هیأت مدیره.

تبصره: در صورت عدم حضور رئیس در جلسه، یکی از اعضای هیأت مدیره توسط اعضای حاضر انتخاب شده و جلسه را اداره خواهد کرد.

4. پی‏گیری مصوبات هیأت مدیره.

5. ارایه گزارش به اعضای هیأت مدیره.

6. پیگیری تخلفات گزارش شده توسط بازرسان.

7. تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه انجمن به هیأت مدیره.

8. نصب و عزل کارکنان انجمن با رعایت ضوابط و مقررات.

9. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور انجمن.

10. ایفای نمایندگی انجمن در کلیه مراجع صالحه با حق توکیل غیر.

د) بازرسان

ماده 34) مجمع عمومی از میان اعضای حوزوی پیوسته انجمن دو نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس‏علی البدل برای مدت دو سال انتخاب می‏نماید.

تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده 35) وظایف بازرسان

1. بررسی اسناد و دفاتر مالی و غیر مالی انجمن و گزارش آن به مجمع عمومی.

2. گزارش تخلفات به هیأت مدیره.

3. شکایت به مجمع عمومی از متخلف و رئیس در صورت عدم رسیدگی به تخلفات.

ماده 36) رئیس موظف است کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز بازرسان را در اختیار ایشان قرار دهد.

فصل ششم: بودجه

ماده 37) منابع مالی انجمن عبارتند از:

1. کمک‏های مراجع عظام تقلید و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه.

2. حق عضویت اعضا.

3. درآمدهای ناشی از ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‏ای.

4. دریافت هدایا و کمک‏ها مشروط بر عدم ایجاد تعهد.

ماده 38) کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف فعالیت‏ها و وظایف برشمرده در اساسنامه انجمن خواهد شد.

ماده 39) کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانک‏های کشور نگه‏داری می‏شود.

ماده 40) کلیه مدارک و پرونده‏های مالی و غیر مالی مرتبط با فعالیت‏های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگه‏داری می‏شود و در هنگام مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت‌دار در اختیار آنان قرار می‏گیرد.

ماده 41) کلیه اسناد غیر مالی تعهدآور و نامه‌های رسمی با امضای رئیس معتبر است.

ماده 42) کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار با امضای رئیس و یکی از اعضای هیأت مدیره که توسط هیأت مدیره مشخص می‏شود، معتبر است.

فصل هفتم: انحلال انجمن

ماده 43) در صورت تصویب انحلال انجمن، مجمع عمومی هیأت تصفیه‏ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیأت تصفیه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی‏ها، کلیه دارایی‏های منقول و غیر منقول انجمن را به شورای عالی حوزه‌های علمیه واگذار نماید.

این اساسنامه مشتمل بر هفت فصل، چهل و پنج ماده، هفتاد و دو زیر ماده و شانزده تبصره 88 به تصویب هیأت مؤسس رسید. /09 / درجلسه شماره 89 مورخ 08

/ 5 نظر / 99 بازدید
بچه تهرون

سلام وبلاگت را دیدم باحال بود راستی من یه سایت دیدم جالب بود چرا ؟چون وبلاگت را توش ثبت کنی اتوماتیک آدرس وبلاگتو می فرسته تو فیس بوک؛توییتر؛لینکدین فقط کافیه تا پست دادی بری لینک پستت را بذاری تو این سایت برو امتحان کن مفیده

NextHoliday.ir

وبلاگ جالبی دارین. به ما هم سر بزنید اگه خوشتون اومد یه رای مثبت تو جشنواره وب هم بهمون بدین. ممنون

یحیی خالدی

سلام سیستم جدید کسب درآمد را به شما معرفی میکنم ساخت فروشگاه کارت شارژ در سطح 1به صورت رایگان (در صورت خرید سطوح بالاتر درصد پورسانت شما بیشتر خواهد شد) http://sharge2.tk خرید شارژ 1000 تومانی همراه اول 930 تومان http://sharge.tk برای بهره بردن از امکانات و توضیحات بیشتربه سایت ما مراجعه کنید

یواشکی

رمز موفقیتم رو چند سال پیش عوض کردم... الان هرکاری میکنم یادم نمیاد! زندگیم قفل کرده...کسی رو سراغ نداری رمز گشایی کنه؟!

ne

سلام وبلاگتون قشنگ و جالب بود اگه میشه شما هم نظرتون رو درباره وب من بگید مرسی