لیست مقالات طلاب استان مرکزی که در آرشیو معاونت پژوهش نگه داری می شود

رج نام خانوادگی نام مدرسه عنوان مقاله  استاد تعدادصفحه  تاریخ تحویل 1 فخیمی مصطفی حاج محمدابراهیم موارد اختلافی مراجع عظام تقلید در احکام طهارت پیرولی-بیابانی 10 اسفند 90 2 گودرزی مهدی حاج محمدابراهیم تشیع در اسلام   8 اسفند 90 3 سیلانی مصطفی حاج محمدابراهیم ارث از کتاب و سنت   13 اسفند 90 4 حسنی سعید حاج محمدابراهیم احکام خمسه تکلیفیه در لسان روایات   7 اسفند 90 5 نظری ابراهیم حاج محمدابراهیم بررسی صیغه افعل در وجوب و استحباب   16 اسفند 90 6 کریمی محمد حاج محمدابراهیم تحقیق فی حدالزنا من القران و الروایات   10 اسفند 90 7 عینی فرهاد حاج محمدابراهیم عقائد غفاری 20 اسفند 90 8 کیشانی سیدمحمود حاج محمدابراهیم تلخیص صرف کمانی 10 اسفند 90 9 اسفندیاری رضا حاج محمدابراهیم تلخیص صرف   6 اسفند 90 10 احمدی عباس امام مهدی اراک حفظ محیط زیست در اسلام   5 فروردین91 11 فخیمی مصطفی حاج محمدابراهیم ترکیب جزء 29قرآن حیدری 30 اسفند 90 12 لفته ای مرتضی القائم محلات رهبری انقلاب و رهبر انقلاب   6 اسفند 90 13 ابراهیم پور مرتضی القائم محلات نقش امامت و رهبری در ایجاد انقلاب   5 اسفند 90 14 فخیمی مصطفی حاج محمدابراهیم محیط زیست انسانی و حیوانی در قرآن و روایات   30 فروردین91 15 ترکمن رضا حاج محمدابراهیم   16 احمدی عباس حاج محمدابراهیم فقه محیط زیست   5 اسفند 90 17 بسحاق میلاد امام مهدی اراک نقش قرآن در رابطه با پیدایش ادبیات عرب   22 شهریور 18 کرزبر حسین امام مهدی اراک محیط زیست در اسلام   21 فروردین91 19 مسعود شمس اله خمین شیوه تبلیغ پیامبراکرم(ص)   11   20 باقری محمود امام خمینی اراک بیع رضوانی پور 14 89 21 عبداله  روح اله امام خمینی اراک مضاربه رضوانی پور 12 89 22 منصوری مهدی امام خمینی اراک قاعده:کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و بالعکس رضوانی پور 10 89 23 سهرابی سیدهادی امام خمینی اراک جایگاه ربا در اسلام رضوانی پور 16 89 24 درم دوست رضا امام خمینی اراک 25 سلیمان زاده وحید امام خمینی اراک ربا در اسلام رضوانی پور 22 89 26 وکیلی محمد امام خمینی اراک 27 آنالویی حمید امام خمینی اراک 28 شاملویی محمد امام خمینی اراک ربا در فقه رضوانی پور 30 89 29 طباطبائی سیدمحمد امام خمینی اراک ربا و احکام ومضرات رضوانی پور 12 89 30 سلطانی محمدحسن امام خمینی اراک رهن متعارف در اجتماع با رهن شرعی رضوانی پور 13 89 31 غلام نژاد مجید امام خمینی اراک ادله حرمت ربا رضوانی پور 12 89 32 تکلو بیغش علی امام خمینی اراک مضاربه وچگونگی تطبیق آن با قوانین روز رضوانی پور 8 89 33 مختاری حسین امام خمینی اراک ربا و مضرات آن رضوانی پور 26 89 34 نیکچه فراهانی جواد امام خمینی اراک 35 سراقی  مهدی الغدیر نراق تفسیر آیات غدیر خدادادی 45 دی 91 36 قمی امیرحسین الغدیر نراق تفسیر آیات غدیر خدادادی 21 دی 91

/ 1 نظر / 51 بازدید
شهرام

سلام به وب ما سر بزنید تا ازافکرشما استفتده نماییم