بازدید حجت الاسلام و المسلمین مرادی از کتابخانهای مدارس علمیه استان مرکزی

بازدید حجت الاسلام و المسلمین مرادی از کتابخانهای مدارس علمیه استان مرکزی

تفرش : مدرسه امام صادق -کتابخانه مدرسه 

کتابخانه حوزه علمیه امام صادق تفرش

کتابخانه مدرسه امام صادق ساوهکتابخانه مدرسه امام صادق ساوه

 بازدید از کتابخانه مدرسه امام ولی عصر(عج) ساوه

ساوه کتابخانه مدرسه امام صادق

 کتابخانه مدرسه علمیه القائم محلات

کتابخانه مدرسه علمیه القائم محلات

کتابخانه مدرسه علمیه صاحب الامر آشتیانبازدید از کتابخانه مدرسه علمیه صاحب الامر آشتیان

 کتابخانه مدرسه علمیه امام خمینی اراک

کتابخانه مدرسه علمیه امام خمینی اراک

 کتابخانه مدرسه علمیه امام خمینی اراک

 کتابخانه مدرسه علمیه حاج محمد ابراهیم

کتابخانه مدرسه علمیه حاج محمد ابراهیم

کتابخانه مدرسه علمیه حاج محمد ابراهیم

سالن مطالعه  مدرسه علمیه حاج محمد ابراهیم

 سالن مطالعه  مدرسه علمیه حاج محمد ابراهیم

 

 

/ 0 نظر / 150 بازدید