موضوع تحقیق +پایان نامه + رساله + فراخوان مقاله های حوزوی

  1. موضوعات تحقیق وپایان نامه های حوزه در رشته تفسیر و علوم قرآن
   http://mah-pajohesh.persianblog.ir/post/41/  
  2. لیست پایان نامه های حوزوی در سایت حوزه  
   http://mah-pajohesh.persianblog.ir/post/28/ 
  3. لیست موضوعات فقهی و حقوقی برای طلاب و دانشجویان
   http://mah-pajohesh.persianblog.ir/post/8/ 
  4. فراخوان مقالات علمی پژوهشی قرآنی ویژه طلاب (خواهران و برادران)
   http://mah-pajohesh.persianblog.ir/post/2/ 
  5. لیست موضوعات حقوقی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی حوزه
   http://mah-pajohesh.persianblog.ir/post/43/ 
  6. فراخوان مقاله فراخوان مقاله تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحولات مختلف جامعه 
   http://mah-pajohesh.persianblog.ir/post/36/ 
  7. فراخوان مقاله  فراخوان مقاله سبک زندگی اسلامی + همایش و اعطای جوائز 
   http://mah-pajohesh.persianblog.ir/post/31/ 
  8. فراخوان مقاله با

   برگزاری همایش پژوهش و تشویق پژوهشگران برتر
    http://mah-pajohesh.persianblog.ir/post/22/ 

  9. فراخوان مقاله
   فراخوان مقاله های قرآنی + همراه با جایزه از طرف مرکزمدیریت حوزه علمیه اراک
   http://mah-pajohesh.persianblog.ir/post/2/ 
  10. موضوعات تحقیق و پژوهش در رشته فلسفه حوزه علمیه 
   http://mah-pajohesh.persianblog.ir/post/47  
  11. موضوعات تحقیق و پژوهش در رشته اخلاق و تربیت حوزه علمیه
   http://mah-pajohesh.persianblog.ir/post/46
    

  12. موضوعات تحقیق و پژوهش در رشته فقه و اصول حوزه علمیه
   http://mah-pajohesh.persianblog.ir/post/45/ 

  13. موضوعات تحقیق و پژوهش فلسفه اخلاق
   http://mah-pajohesh.persianblog.ir/post/44/  

    

 

/ 0 نظر / 72 بازدید