اساسنامه مجله علمی مدرسه علمیه

اساسنامه مجله علمی مدرسه علمیه
مقدمه
با توجه به بندهای 8، 10 و 11 شرح وظایف معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه و نقش مؤثر ترویج امر پژوهش در بهبود وضعیت کمی و کیفی پژوهش و پژوهشگری؛ معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه، در راستای گسترش فرهنگ پژوهش در میان مدارس علمیه، "مجله علمی مدرسه علمیه" را (که در این اساسنامه به اختصار "مجله" نامیه می‌شود) تهیه و منتشر می‌کند.

ماده یکم کلیات:
1- نام‌: .........؛ (نام‌گذاری فصل‌نامه هر مدرسه بر اساس آیین‌نامه مربوط در اختیار ارکان فصل‌نامه همان مدرسه می‌باشد.)
2- صاحب امتیاز: مدرسه علمیه ............؛
3- زمینه فعالیت: اطلاع‌رسانی در حوزه فعالیت‌های علمی و انتشار مقالات با رده علمی – اطلاع رسانی ؛
4- ترتیب انتشار: به‌پیشنهاد صاحب‌امتیاز و تأیید اداره امور پژوهشی مدارس حداقل فصلانه و حداکثر دو فصلانه خواهد بود.
5-  موضوع مجله: علوم حوزوی (تفسیر و علوم قرآنی، اخلاق، علوم حدیث، کلام، فقه، اصول فقه، فلسفه، منطق، تاریخ اسلام و ادبیات) و اطلاع‌رسانی از فعالیت‌های علمی؛
6- قطع: وزیری؛ ابعاد 5/16 × 5/23 یا رحلی با ابعاد 21 × 29 یا خشتی با ابعاد 22 × 5/21 به انتخاب مدرسه
7- نویسندگان: طلاب مدارس علمیه؛
8- مخاطبان: طلاب مدارس علمیه.
ماده دوم اهداف:
1- زمینه‌سازی نگارش و انتشار مقالات علمی طلاب؛
2- ترویج فرهنگ پژوهش و تقویت نشاط علمی بین طلاب؛
3- شناسایی، حمایت و هدایت استعدادهای پژوهشی طلاب؛
4- ارتقاء خودباوری علمی طلاب؛
5- معرفی اندیشه ها، نوآوری‌ها و خلاقیت های علمی طلاب؛
6- زمینه سازی برای رقابت علمی سالم بین مدارس علمیه و طلاب؛
7- الگوسازی و تقویت فعالیت های علمی استاندارد برای طلاب.
ماده سوم سیاست‌ها:
1-  اهتمام به تسهیل ارائه نتایج فعالیت‌های علمی طلاب به صورت مکتوب؛
2-  تأکید بر رعایت اصول و ضوابط علمی و اخلاقی در فعالیت‌های علمی و پژوهشی؛
3-  اهتمام به انتشار آثار علمی مرتبط با دروس طلاب؛
4-  تأکید بر استفاده از راهنمایی اساتید در تولید آثار؛
5-  اولویت در بهره‌گیری از اساتید مدرسه در ارزیابی آثار.
ماده چهارم ارکان فصل‌نامه:
ارکان فصل‌نامه عبارتند از مدیر مسئول، سردبیر و هیأت تحریریه.
ماده پنجم مدیر مسئول:
مدیر مسئول مجله، مدیر مدرسه علمیه است.
ماده ششم وظایف و اختیارات مدیر مسئول:
1-  ترسیم سیاست‌های مجله در راستای سیاست‌های پژوهشی حوزه‌های علمیه؛
2-  مسئولیت مطالب مجله؛
3-  تأیید نهایی محتوای مجله قبل از چاپ و بعد از تأیید سردبیر؛
4-  نصب و عزل سردبیر و اعضای هیأت تحریریه؛
5-  تأمین منابع مالی و مسئولیت امور مالی؛
6-  اقدام برای اخذ مجوز انتشار از «شورای سیاست‌گذاری و نظارت منشورات» معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه؛
تبصره 1: در صورت تشکیل شورای منشورات در معاونت پژوهش مرکز استان، این وظیفه به شورای مذکور واگذار می‌شود.
7-  اقدام برای اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی‌ربط در صورت لزوم؛
8-  ارائه گزارش عملکرد مجله به معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه بر اساس آیین‌نامه مربوط.
تبصره 2: در صورت تأسیس معاونت پژوهش در مرکز استان، گزارش عملکرد به معاونت پژوهش مذکور ارائه می‌شود.
ماده هفتم سردبیر:
سردبیر معاون پژوهش مدرسه یا یکی از از اساتید مدرسه به پیشنهاد معاون پژوهش مدرسه است که به حکم مدیر مسؤول برای مدت دو سال تعیین می‌شود.
ماده هشتم وظایف و اختیارات سردبیر:
1-  ریاست هیأت تحریریه؛
2-  مسؤولیت علمی مجله؛
3-  پیشنهاد نصب و عزل اعضای هیأت تحریریه به مدیر مسئول؛
4-  تأمین محتوای مجله بر اساس موضوعات مصوب؛
5-  تأیید کلیه مصوبات هیأت تحریریه و اعلام آن به مدیر مسؤول و اجرای آن؛
6-  تأیید محتوای مجله قبل از تأیید نهایی مدیر مسؤول؛
7-  نصب و عزل مدیر داخلی و نظارت بر عملکرد آن؛
8-  نمایندگی مجله در برقراری ارتباطات علمی؛
9-  پیشنهاد بودجه سالانه و ارائه ترازنامه مالی به مدیر مسؤول؛
10-  ارائه گزارش عملکرد مجله به مدیر مسؤول.
تبصره 3: سردبیر موظف به رعایت کلیه قوانین و مقررات مطبوعاتی کشور است
ماده نهم هیأت تحریریه:
این هیأت مرکب از سردبیر و چهار تا شش نفر از طلاب دارای صلاحیت علمی مدرسه (حداقل اشتغال به تحصیل در پایه 5) که به پیشنهاد سردبیر و تأیید مدیر مسؤول تعیین می‌شوند.
ماده دهم وظایف و اختیارات هیأت تحریریه:
1- برنامه‌ریزی محتوای مجله؛
2- تأمین حداکثر 30٪ محتوا؛
3- مساعدت به سردبیر در فرآیند ارزیابی محتوا بر اساس آیین‌نامه ابلاغی از معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه؛
4- پیشنهاد ضوابط و معیارهای مصاحبه‌ها، گزارش‌ها و بخش‌های ثابت مجله به مدیر مسؤول.
ماده یازدهم ساختار مجله:
حداکثر 30٪ از محتوای مجله با تصمیم هیأت تحریریه می‌تواند به غیر مقالات علمی اختصاص یابد.
ماده دوازدهم اصلاح و تفسیر:
مرجع نهایی اصلاح و تفسیر این اساسنامه «شورای سیاست‌گذاری و نظارت منشورات» معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه است.
ماده سیزدهم:
این اساس‌نامه در یک مقدمه، سیزده ماده و سه تبصره در تاریخ 29/7/88 به تصویب شورای سیاست‌گذاری و نظارت منشورات معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه رسید.

 

/ 0 نظر / 32 بازدید