همایش مدیران و معاونان پژوهش در تفرش

همایش مدیران و معاونان پژوهش حوزه های علمیه استان مرکزی در مدرسه علمیه امام صادق شهر تفرش برگزار شده 

حاج آقای مرادی در مورد ترویج و گسترش پژوهش ، پیشنهاداتی را ارائه نمودند.

پیشنهادات معاون پژوهش حوزههمایش مدیران و معاونان پژوهش در تفرش

  1.  کادر پژوهشی مدارس را تکمیل نمایید .
  2. برای انجام امور دفتر پژوهش مدارس علمیه می توان از طلاب پایه بالا استفاده نمایید. 
  3. برای انجام امور کتابخانه های مدارس و نظم بخشیدن به کتابها و مرتب سازی از طلاب استفاده نمایید.
  4. دفاتر پژوهش مدارس تجهیز و به اینترنت متصل شده تا  انتخاب موضوع تسهیل شود .
  5. شرکت در جلسه

در ادامه حاج آقای حقی  حقی

میزان و درصد نوشتن مقالات در ایران 53 درصد و در خارج 73 درصد می باشد و این امتیازی برای دانشگاه و موسسه آموزشی می باشد.

مفالات سریع چاپ و منتشر می شود .

 


/ 0 نظر / 20 بازدید