ویژگی های مدیر فرهنگی از دیدگاه قرآن

مقدمه

در مورد پژوهش های قرآنی و حدیثی در این سال که سال اقتصاد و فرهنگ است ، فرهنگ قرآنی را برایتان بیان می کنم . امیدوارم بتوانید در تکمیل این مقاله کمک کنید.

یکی از وظائف نظام و حوزه های علمیه که طلایه داران فرهنگ ناب اسلامی در کشور هستند ، پرورش نیرو و مدیر اجرایی برای امور فرهنگی و مدیریت بخش های که به آموزش و پرورش نسل و تربیت و مربی گری آنها مربوط می شود .

 

 1. اهل نماز باشد

 2. شرح صدر داشته باشد

 3. صبور باشد

 4. اخلاص 

 5. دنیا طلب نباشد

 6. نرم خو و مهربان بودن متولی فرهنگی

 7. آنها را ببخشد و عفو کند.

 8. در امور با مردم مشورت کند.

 9. هنگامی که تصمیم و عزم راسخ بر کاری داشت بر خدا توکل کند

 10. اگر اختلاف ایجاد شد ، مدیر فرهنگی به ولی خدا مراجعه نماید و تابع حکم خداوند و رسول باشد .

 11. اقامه نماز :

 12. امر به معروف :

 13. نهی از منکر : 

 14. مدیر فرهنگی باید مردم را به کار خیر  و تقوی دعوت کند.

 15. دوری گزیدن از مروجین ضد فرهنگ اسلامی

 16. الگو سازی الهی برای مردم (مدل سازی) (مد اسلامی ) الگوی اسلامی زندگی

 17. شجاع باشد . .


 اردیبهشت 1393 مطابق با رجب المرجب 1435


ادامه مطلب ...